• கால் ஆதரவு 0086-022-29255115
  • தொழிற்சாலை
  • தொழிற்சாலை கட்டிடம்
  • தொழிற்சாலை வளாகத்தில்
  • தொழிற்சாலை உணவகத்தில்
  • DSC_0084
  • 10

நாம், AT தள்ளுபடி விலையில் மர சாமான்கள் வழங்க

Rizhao Jianchuang வூட் தொழில்துறை Co., லிமிடெட் நிறுவன ஒருங்கிணைப்பதன் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை ஒரு புதிய மரச்சாமான்களை, ஒரு சக்திவாய்ந்த தயாரிப்பு தர கட்டுப்பாட்டு மற்றும் வழங்கு அமைப்பு மற்றும் ஒரு முன்னணி இணைய விற்பனை பிளாட்பார்ம் ஆகும்.

Rizhao Jianchuang வூட் தொழில்துறை Co., லிமிடெட் சாங்டங், சீனாவில் 20 மில்லியன் முதலீட்டுடன் டியான்ஜின் Zhongheng சர்வதேச வர்த்தக கோ, லிமிடெட் நிறுவனத்தின் மூலம் நிறுவப்பட்டது தொழிற்சாலை உள்ளது.

One tree, one view, one leaf, one bodhi

There are no two identical leaves in this world, nor two identical trees. And each tree has its own life and scenery. Perhaps, for most people, each tree is not too different, because they are silent, they will not tell you, and there will be no laughter. For the craftsmen of Chunnuo Furniture, e...

Elegant lifestyle, interpreting the deep ...

Simple, simple and chic appearance, without fancy decoration but also have some fun, giving a concise and refreshing visual effect. Chunnuo is not only a piece of furniture, but also a way of life. Chunnuo firmly believes that fashion and simplicity are the soul of furniture. The dignified and no...

How to choose high-quality solid wood fur...

First, look at the materials A look at the materials, whether the materials are reasonable. Furniture with greater load-bearing generally requires higher hardness of wood. In addition, the wood should be dry, with clear texture, tight texture, delicate, and no irritating smell. Check all the part...

Really suitable for oriental furniture

The birth and revival of the new Chinese style Fusion of classic dignified Chinese characteristics and modern fashion texture Create a subtle and beautiful new Chinese style With the needs of modern people Create a traditional oriental beauty Fully integrate the implicit and restrained oriental c...

Tips for maintaining solid wood furniture

There are many kinds of solid wood furniture, among which the mahogany furniture is the most famous, because of the small number, there is a lot of room for appreciation. In addition, the prices of small leaf rosewood and Hainan Huanghuali are even higher. Some people buy valuable solid wood furn...
மொன்
புதிய
ஸோகோ
ER1
MCCOY